Takster for børnepasning

TAKSTER FOR BØRNEPASNING i 2022:

 

Forældrebetalingen er 12 måneder for alle tilbud:

Dagpleje 48 timer pr. uge

kr. 2.882

(30 timer kun ifm barsel)

kr. 2.162

Børnehaveplads                 

kr. 1.730

(30 timer kun ifm barsel)

kr. 1.298

Vuggestueplads

kr. 3.119

(30 timer kun ifm barsel)

kr. 2.151

Frokostordning

kr.    600

Tidlig SFO fra 1.4.

kr. 1.562

SFO fuld tid

kr. 1.716

SFO morgenmodul

kr.     567 pr. md og kun i uger med skolegang

SFO Feriemodul

kr.     610 pr. uge og kun i uger uden skolegang

Eftermiddagsklub

kr.     844

 

OBS: Ændringer vedr. overgang til børnehave:

Byrådet har besluttet, at fra 1. januar 2022 overgår børn til børnehave den 1. i den måned, de fylder 3 år. Dvs børn født i januar 2019 er børnehavebørn 1. januar 2022.

 

Tilskud til institutionsplads i en anden kommune:

Aldersgruppe:

Gennemsnitlig

bruttodriftsudgift

Forældrenes pris pr. måned

0-3 år

12.092

afhænger af prisen på den

konkrete plads

Maksimalt tilskud

9.069

 

3- 6 år

6.920

 

Maksimalt tilskud

5.190

 

 

Tilskud til pasning i andre kommuner:

Forældre bosiddende i Syddjurs kommune har ret til at få deres barn passet i en anden kommune, når Syddjurs kommune har sagt ja til at give tilskud til barnet, og når der er plads i den anden kommune. Forældre, der vil have deres barn passet i en anden kommune, kan få tilskuddet med til den anden kommune. Tilskuddet beregnes med 75% af den billigste pris – enten Syddjurs kommunes gennemsnitlige bruttodriftsudgift til den aldersgruppe, som barnet tilhører eller udgiften til den konkrete plads. Hvis den konkrete plads er dyrest, skal forældrene betale differencen. Bopælskommunen opkræver forældrebetalingen over 12 måneder.

 

Bruttodriftsudgifter pr. måned i 2022 – til brug for fripladsberegning:

 

Dagpleje, 48 timer

kr. 11.528

Vuggestue

kr. 12.476

Børnehave

kr.   6.920

Frokostordning

Kr.     600

Tidlig SFO

kr.   3.925

SFO

kr.   1.747

 

Tilskud til privat pasning pr. måned i 12 måneder:

0 - 3 år  

kr. 6.179

3 - 6 år

kr. 3.585

Tilskud til private daginstitutioner pr. måned:

 

0-3 år

Driftstilskud:

kr. 8.661

Administration

kr.    302

Bygningstilskud

kr.    496

I alt

kr. 9.459

 

3 - 6 år:

Driftstilskud

kr. 4.780

Administration

kr.    173

Bygningstilskud

kr.    221

I alt

kr. 5.174

 

Tilskud til pasning af egne børn:

0 – 3 år        

kr. 4.119

2 år og 10 mdr.- 5 år

kr. 2.390

 

 

 

Opdateret: 04-01-2022 14:15

Kontakt