Retsgrundlag

Nærværende instruks baserer sig på følgende retskilder:

  • Straffeloven (LBKG nr. 1052 af 4/7 2016) – bestemmelser om nødret og nødværge.
  • Serviceloven (LBKG nr. 1284 af 17/11 2011).
  • BEK nr. 1140 af 29/08-2016 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven.
  • Vejledning nr. 8 til serviceloven af 15. februar 2011 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne (vejledning nr. 10367 af 13. december 2016).
  • Lov nr. 1707 af 20. december 2017 om voksenansvar for anbragte børn og unge (træder i kraft d. 1. januar 2017).
  • Bekendtgørelse nr. 697 af 23. juni 2014 om fremme af god orden i folkeskolen.
  • Straffelovens § 13 (nødværge)
  • Straffelovens § 14 – nødret
  • Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen (nr. 697 af 23. juni 2014)
Opdateret: 28-03-2019 12:49

Kontakt