PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Her finder du information om PPR

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) giver råd og vejledning omkring børn og unge (0-18 år) med specialpædagogiske problemstillinger til det pædagogiske personale institutioner, skoler og til børnenes og de unges forældre.

I PPR i Syddjurs Kommune arbejder psykologer, tale-hørekonsulenter og fysio-ergoterapeuter.

I Syddjurs kommune har vi en fælles vision ”Alle unge i uddannelse”. Dette understøtter PPR gennem

PPR’s vision:

PPR skal være med til at sikre børn og unges udvikling, trivsel og deltagelsesmuligheder i inkluderende læringsfællesskaber.

Dette understøtter vi gennem:

  • Tidligt forebyggende indsatser
  • Målrettede og effektive indsatser
  • Tværfaglige, samskabende og fleksible indsatser

Alle båret af høj faglighed.

Opdateret: 07-10-2019 12:10

Kontakt