Frivilligt arbejde

Oversigt over kommunens indgange til frivilligt arbejde

Der er mange frivillige i Syddjurs Kommune som gør at stort arbejde på mange forskellige områder. Stor tak til dem – men der er altid brug for ekstra kræfter.

Har du lyst til at være frivillig kan du her læse lidt frivillighed på de forskellige områder.

Portal om frivillighed: Frivillig Syddjurs

På portalen kan du læse om frivilligt socialt arbejde i Syddjurs Kommune og se oversigt over de frivillige foreninger i Syddjurs Kommune.

> https://www.frivilligsyddjurs.dk/

Frivilligrådet

Rådet organiserer samarbejdet mellem Syddjurs Kommune og organisationer der udfører frivilligt socialt arbejde.

> /politik/raad-og-naevn/frivilligraadet

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Du kan søge om tilskud efter Den Sociale Servicelov, §18 hvis du er med i en forening, organisation eller i egen person iværksætter eller udøver frivillige sociale aktiviteter for eller sammen med borgere i Syddjurs Kommune.

> /politik/raad-og-naevn/frivilligraadet/stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde-efter-ss-18

Frivilligt arbejdet på overførselsindkomst

Læs her hvilke regler der gælder for frivilligt arbejde når du er på kontanthjælp, starthjælp, sygedagpenge, dagpenge, ledighedsydelse eller særlig ydelse.

> /borger/arbejde-og-ledighed/frivilligt-arbejde

Frivilligt arbejde på forskellige områder

Projekt Nye Veje

Projektets formål er, at borgere fra 18 til 45 år med en svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og foreningslivet gennem netværksdannelse i mødet med ressourcestærke humanitære organisationer, idrætsforeninger og enkeltpersoner får et kærligt skub i retning mod et mere aktivt liv.

Læs mere om Projekt Nye Veje her:

> https://www.facebook.com/pg/Projekt-Nye-Veje-495494107225111/about/?entry_point=page_nav_about_item

Frivillig på ældreområdet

Der er en bred vifte af aktiviteter der varetages af de frivillige i ældrecentrene og hos de ældre i eget hjem. Du kan især finde opgaver ude på aktivitetscentrene.

> Vores aktivitetscentre finder du her: /borger/aeldre/aeldrecafeer-og-aktivitetscentre

> Lidt om opgaver til frivillige på ældreområdet: /borger/aeldre/frivillighedsomraadet

Opdateret: 14-05-2019 10:13

Kontakt