Kørselsordninger

Her kan du finde links til de forskellige kørselsordninger som findes på ældre- og handicapområdet

Kørsel til læge og speciallæge

> Læs mere om kørsel til læge og speciallæge her

Kørsel til hospitalbehandling

> Læs mere om kørsel til hospitalsbehandling

Flextur

> Læs mere om bestilling af Flextur på Midttrafiks hjemmeside

Handicapkørsel

> Læs mere om handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede eller blinde / stærkt svagtsynede


Læs også om

Ledsageordning jf. Servicelovens § 97  Læs mere på Syddjurs.dk her

Tilskud til merudgifter jf. Servicelovens § 41 Læs mere på Syddjurs.dk her

Ledsagerkort til DSB m.fl. (Ledsagerkort udstedes af Danske Handicaporganisationer). Læs mer om Ledsagerkort her

Handicapbil  jf. Servicelovens § 114 Læs mere på Syddjurs.dk her

Handicapparkering (Parkeringskort til handicapbil udstedes af Danske Handicaporganisationer). Læs mere om Parkeringskort her

Personligt tillæg til befordring kan søges af personer, der har fået tildelt social førtidspension efter de regler, der var gældende før 1. januar 2003 og af folkepensionister, jf. lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, § 17, og lov om social pension § 14. Læs mere på borger.dk her

Tilskud til enkeltudgifter, jf. Aktivlovens §§ 81 og 82, dels som enkeltudgift uden at det har forbindelse med sygebehandling, dels som enkeltudgift i forbindelse med sygebehandling.
Kontakt Ydelseskontoret på  87535000, eller søg via selvbetjeningsløsningen her

Opdateret: 09-07-2022 23:45

Kontakt