Erklæring om indhentning af børneattest

Blanketter/Selvbetjening: 

Alle foreninger, som har aktiviteter for børn under 15 år, skal indhente børneattester på trænere, ledere med videre og afgive erklæring om, at foreningen overholder loven til Syddjurs Kommune.

Børneattest hentes og udfyldes her: https://politi.dk/bestil/bestil-straffeattest/boerneattest

Reglerne om afgivelse af erklæring, omfatter også folkeoplysende foreninger, der ikke har aktiviteter for børn under 15 år, f.eks. aftenskoler og voksenforeninger.

Disse pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester.

Du kan læse lovgivningen her

Erklæringen skal afgives en gang årligt, senest den 15. august via foreningssystemet Conventus – www.conventus.dk

Foreninger, der ikke afgiver børneattesterklæringen vil IKKE modtage tilskud og eller få anvist lokaler til foreningen.

Bemærk, at Kultursekretariatet kun skal have erklæringen om, at foreningen overholder loven om børneattester. Selve børneattesterne skal aldrig indsendes, men er udelukkende til foreningens interne brug.

Hvis Syddjurs Kommune har modtaget erklæringen, og det efterfølgende viser sig, at foreningen ikke har indhentet børneattester, kan Syddjurs Kommune tilbageholde meddelte tilskud; kræve tilbagebetaling af tilskud og fratage foreningen retten til at benytte anviste lokaler indtil børneattesterne er indhentet.

Opdateret: 21-11-2019 08:00

Kontakt