Retningslinier for lån og leje af grønne områder

Lån og leje af offentlige grønne områder, samt parkeringsanlæg ved idrætshaller til særlige arrangementer og aktiviteter.

I Syddjurs Kommune er der et antal grønne områder, som kommunen udlåner til særlige aktiviteter og arrangementer. F.eks. sommerfester, cirkus og lignende.

Disse grønne områder er defineret til samtlige bane - og idrætsanlæg, festpladser, offentlige parker og grønne områder.

Områder som torve, havnen i Ebeltoft, Egil Fischers Park, arealet foran adm. bygningen i Hornslet, fortove, øvrige parkeringsarealer og veje administreres af Veje –og trafikafdelingen, Syddjurs Kommune, kontakt tlf. 8753 5238 eller mail syddjurs@syddjurs.dk

Der er forskel på udlån og udlejning!

 

Udlån:

Foreninger der er godkendt under Folkeoplysningsloven i Syddjurs Kommune kan låne disse grønne områder. Foreningen skal dog betale et depositum på kr. 10.000 til dækning af eventuelle skader forvoldt af låner.

 

Leje:

Andre brugere kan leje områderne. Lejeprisen er kr. 2.000 pr. døgn og et depositum på kr. 10.000 til dækning af eventuelle skader forvoldt af lejer. Lejen dækker ekstra slitage, samt forbrug af strøm og vand.

Du skal sende din ansøgning til Kulturafdelingen. Lånere/lejere modtager en bevilling med krav om, at andre fornødne bevillinger er i orden, f.eks. brand, spiritus, plakater mv.

Natur– og vejservice syner det pågældende område før og efter arrangementets afvikling. Kontaktperson: Natur– og vejservice er funktionsleder Bent Andersen tlf. 6012 3955.

Opdateret: 01-08-2018 09:37

Kontakt