Ny strategi for kultur, fritid, idræt og landdistrikter

Den nuværende kulturpolitik, godkendt i 2015, samt den nuværende fritids- og friluftspolitik, godkendt i 2016, udløber begge ved udgangen af 2020. Samtidig er kommunens landdistriktspolitik fra 2013.

Fælles for de tre områder er, at det er områder, hvor resultater og udvikling ikke kun skabes af kommunen, men er resultatet af mange menneskers indsats, både institutioner og frivillige.

Byrådet har derfor vedtaget, at der skal udformes nye strategier for kultur, fritid, idræt og landdistrikter. Formålet med at lave kortfattede og overordnede strategier frem for detaljerede politikker er at skabe pejlemærker for udvikling, som aktørerne kan se sig selv bidrage til.

> Du kan se byrådets behandling her: https://www.syddjurs.dk/dagsorden/byraadet-27-05-2020

Strategien og den medfølgende proces skal også tage hensyn til, at kultur- og fritidsområdet kan spille sammen med og bidrage til andre dele af den kommunale virksomhed, for eksempel sundhed, byudvikling, erhvervspolitik og læring i skolerne.Strategiworkshop

D. 21. juni mødtes 140 borgere, ildsjæle, bestyrelsesmedlemmer og politikere for at udvikle de nye strategier for kultur, fritid, idræt og landdistrikter.

Alle i Syddjurs var inviteret til workshops på Fuglsøcentret for at diskutere, hvilke strategiske mål som skal sætte retning for udviklingen i de kommende år for kultur-, idræt, fritid- og landdistriktsområdet.

Igennem det seneste ni måneder har Kultur og Borger lavet en omfattende kortlægning af, hvordan folk i Syddjurs ser på tilbud og udviklingsmuligheder inden for kultur, fritid, idræt og landdistrikter. I september 2020 startede processen med interviews med mere end 55 nøglepersoner og herefter blev der afviklet fokusgruppeinterviews med unge, ældre, tilflyttere og eksterne eksperter.

14 forskellige steder i kommunen ved supermarkeder, stationer og idrætshaller har der været byrumsinterviews, hvor forbipasserende har kunnet dele deres tanker. Endelig blev der i januar 2021 gennemført en tilfredsundersøgelse med spørgeskema, udsendt via e-Boks til over 3500 borgere.

På workshoppen blev alt materialet fra kortlægningen præsenteret, så deltagerne kunne kommentere og fremhæve de vigtigste pointer.

Nedenstående rapporter var en bl.a. en del af kortlægningen ved strategiworkshoppen.

 

Den videre proces
Al informationen, affødt af deltagernes bidrag ved strategiworkshoppen, har Kultur og Borger arbejdet videre med for at kunne præsentere et udkast til de endelige strategier på deres møde med Udvalget for plan, udvikling og kultur d. 11. august. Udvalget har behandlet udkastet, hvorefter strategierne er blevet færdiggjort og sendt i høring, inden de skal forelægges Byrådet til efteråret.

Du kan læse udkastet til de endelige strategier her: Høring omkring nye strategier for kultur, fritid, idræt og landdistrikter | Syddjurs Kommune

Den åbne høringsperiode er 30. august til 20. september.
Strategierne vil efter høringen blive revideret og sendt til godkendelse i Byrådet i oktober 2021.

Har du lyst til at bidrage med dine erfaringer på områderne kultur, idræt, fritid og landdistrikter i forhold til de nye strategier, er du velkommen til at skrive til kultursekretariatet@syddjurs.dk.

Opdateret: 08-09-2021 13:56

Kontakt