×

Advarselsmeddelelse

Der er lukket for indsendelser af denne formular.

Covid-19-puljen

Institutioner og foreninger inden for kultur, fritid, idræt og landdistrikter kan ansøge om ekstraordinær støtte.

Puljen er lukket for ansøgninger.

 

En række foreninger og institutioner har mistet indtægter på grund af Covid-19. Tabet af indtægter kan have mange forskellige årsager, man kan have mistet indtægter under nedlukningsperioden, eller man kan under nedlukningsperioden have mistet muligheden for at forberede aktiviteter, der skulle give indtægter på et senere tidspunkt.

En række nationale støtteordninger har kompenseret for forskellige typer af tab og mistede indtægter, men de har dog ikke omfattet alle typer af tab for aktørerne i Syddjurs Kommune.

Derfor åbner Udvalget for plan, udvikling og kultur nu op for Covid-19-puljen, som skal gøre det muligt at opnå ekstraordinær støtte som konsekvens af Covid-19.

 

Hvad kan man søge til?:

  • Der ydes støtte til de reelle tab i forbindelse med afholdte eller forventede udgifter

  • Man skal kunne redegøre for, hvordan man har forsøgt at opnå andre former for kompensation, for eksempel lønkompensation, støtte fra DGI’s puljer eller støtte fra private fonde.

  • Man skal redegøre for, hvordan man har iværksat andre aktiviteter, der kan give forøgede indtægter som kompensation for de indtægter, man har mistet.

  • Man skal redegøre for, hvad man har gjort for at reducere udgifterne

  • Man kan som udgangspunkt ikke modtage støtte, hvis man ikke har udtømt alle relevante muligheder for at få støtte.

 

Hvordan søger man?:

Send ansøgning via nedenstående formular. Husk at vedhæfte regnskab for 2019 og 2020. Regnskabet skal være foreningspåtegnet eller revisorgodkendt. 

Spørgsmål sendes til kultursekretariatet@syddjurs.dk

Ansøgningerne behandles af Udvalget for plan, udvikling og kultur d. 14. april.

 

Ansøgningsfrist: 

15. marts 2021

 

Puljens størrelse: 

350.000 kr.

Opdateret: 16-03-2021 10:41

Kontakt