Aftale om DN Klimakommune

Syddjurs Kommune har indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe udledningen af klimagasser.

Med klimakommuneaftalen har Syddjurs Kommune forpligtiget sig til at reducere CO2 udledningen for kommunens egne bygninger, institutioner og virksomhed med 2 pct. om året frem til år 2025.

Aftalen indebærer følgende:

  • Der skal hvert år udarbejdes en opgørelse over kommunens CO2 udledning
  • Der skal udarbejdes en klimaplan, der beskriver hvordan vi vil nå CO2 målet og hvilke område, som vi vil fokusere på.
  • Kommunen skal gennemføre denne plan og offentliggøre vores præstationer og igangværende projekter.

Klimakommuneaftalen kan ses her.

 

Yderligere information om DN Klimakommuneaftalen og Syddjurs Kommunes årlige opgørelser kan ses her.

Opdateret: 08-09-2018 07:15

Kontakt