Klimaplan 2012

For at tage aktivt del i klimaindsatsen og bidrage til reduktionen af CO2-udledningen har Syddjurs Kommune vedtaget en klimaplan

Målsætninger i klimaplanen

Syddjurs Kommune vil bidrage til at gennemføre Regeringens målsætning om at reducere CO2-udledningen med 2 pct. om året frem til 2025. 

Syddjurs Kommune vil løbende opdatere klimaplanen mindst hvert fjerde år.

 

Visioner i klimaplanen

  • Syddjurs Kommune vil være blandt de kommuner, der har den laveste CO2-udledning pr. borger.

  • Syddjurs Kommune vil reducere sit eget energiforbrug og CO2-udledning på lige fod med sine borgere og erhvervsliv.

  • Syddjurs Kommune vil skabe rammer for øget anvendelse af vedvarende energi i kommunen.

  • Syddjurs Kommune ønsker med sin klimaindsats at skabe gode vilkår for vækst for kommunens erhvervsliv og samtidig skabe værdi for kommunens borgere.

  • Syddjurs Kommune ønsker gennem strategiske samarbejder med virksomheder, foreninger og organisationer at skabe vilkår for en øget klimaindsats.

 

Klimaplanens fire indsatsområder

  • Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme

  • Varmeplanlægning, der har til formål at fortrænge olie og el som primære varmekilder til fordel for biomassebaseret kollektiv fjernvarme

  • Overordnede retningslinjer for klimatilpasning for bygninger og infrastruktur, herunder principper for håndtering og afledning af fremtidens nedbørsmængder

  • Strategiske klimasamarbejder med virksomheder og organisationer

Hele Syddjurs Kommunes klimaplan kan findes herunder

Opdateret: 27-08-2020 10:38

Kontakt