Varmeplanlægning

35 pct. af energiforbruget i Syddjurs Kommune bruges i dag på opvarmning af huse. Klimavenlig produktion af varme er derfor et vigtigt emne i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommune har udarbejdet en varmeplan for 2012 med henblik på fastlæggelse af rammerne for den energimæssige udvikling og reduktionen i CO2-udledningen indtil 2020, samt for overordnet at beskrive kommunens forventede indsatser på området frem til 2030.

Varmeplanen revideres hvert fjerde år og ajourføres desuden løbende i forbindelse med udarbejdelse af bagvedliggende handlingsplaner.

 

Varmeplanens indsatsområder

  • Omlægning af fossilt brændsel på varmeforsyningerne til CO2-neutral brændsel

  • Yderligere tilslutning af forbrugere i forsyningsområderne

  • Udvidelse af fjernvarmeforsyningsområderne

  • Nye fjernvarmeforsyninger i mindre lokalområder

  • Miljørigtig varmeforsyning til nye bygninger der ikke kan få fjernvarme

  • Gennemførelse af energibesparelser generelt

  • Omlægning af olie- og elopvarmning i det åbne land

  • Omlægning af olie- og elopvarmning i sommerhuse

Hele Syddjurs Kommunes varmeplan kan findes i bilaget nederst på siden.

 

Fjernvarmeområder i Syddjurs Kommune

Det er en del af varmeplanens indsatsområder at øge tilslutningen af forbrugere i forsyningsområderne, udvide det eksisterende fjernvarmenet og etablere nye fjernvarmeforsyninger. Som borger har du via nedenstående kort mulighed for at følge med i den udvikling, og klarlægge om du ligger indenfor nuværende eller kommende fjernvarmeområder.


 

 

BilagStørrelse
Varmeplan 2012.pdf5.67 MB
Opdateret: 23-01-2018 10:56

Kontakt