Biodiversitetskonventionen

I 1992 underskrev Danmark Rio-konventionen, som forpligter de tiltrådte lande til at stoppe tilbagegangen i biodiversitet (biologisk mangfoldighed)

 

Rio konventionen

I 1992 underskrev Danmark Rio-konventionen (Biodiversitetskonventionen), som forpligter de tiltrådte lande til at stoppe tilbagegangen i biodiversitet (biologisk mangfoldighed).

Oprindeligt var det målet at standse tilbagegangen inden 2010, og Syddjurs var blandt de kommuner, der gjorde en særlig indsats.

 

Målsætning 2020

Det er dog ikke lykkedes at standse tabet af natur, og målsætningen er nu, at tilbagegangen skal være standset i 2020. Danmark har i 2010 tiltrådt Nagoya-protokollen, der bl.a. forpligter myndigheder på alle niveauer at indtænke den biologiske mangfoldighed i sin administration.

 

Naturkvalitetsplan 2013

Syddjurs Kommune har derfor stor fokus på bevaring af truede arter og deres levesteder i sin naturforvaltning og naturpleje. Naturkvalitetsplan 2013 lægger særlig vægt på ca. 150 arter af planter, dyr og svampe, der enten er truede eller er særligt gode indikatorer for god natur.

 

Læs mere

- om kommunens indsats på området biologisk mangfoldighed i:

 

 

Opdateret: 22-01-2019 07:53

Kontakt