Støj, røg og lugt

Her finder du information om, hvad du kan gøre, hvis du er generet af røg, støj eller lugt fra virksomheder eller private.
Blanketter/Selvbetjening: 

Prøv først at løse problemet sammen

Den bedste og hurtigste måde at få løst et problem på er ofte ved at rette henvendelse til den virksomhed eller husstand, man oplever gener fra, og gøre opmærksom på problemet. En god virksomhed eller nabo ønsker ikke at være til gene for sine omgivelser men er måske ikke bevidst om genen. En god dialog vil sandsynligvis løse dit problem og bevare det gode forhold til virksomheden eller naboen.

Hvis dette ikke hjælper, og I ikke kan tale jer til rette, kan du sende en skriftlige klage til Syddjurs Kommune via klageskemaet øverst på denne side og beskrive den miljøgene du oplever.

Du kan klage over:

  • Støj-, røg- og lugtgener fra virksomheder, restauranter, cafeer og pizzeriaer.
  • Støj-, røg- og lugtgener fra private.
  • Støj- og støvgener fra bygge- og anlægsarbejde.
  • Uhygiejnisk opbevaring af affald.
  • Afbrænding af affald.
  • Uhensigtsmæssig opbevaring af kemikalier og lignende.

Du kan ikke klage over:

  • Gener fra dyr og erhvervsmæssigt dyrehold samt hønse- og fjerkræhold. Kontakt i stedet Syddjurs Kommunes landrugsgruppe via mail: landbrug@syddjurs.dk.
  • Flytbare ovne, havepejse, grill og lignende.
  • De fleste tekniske apparater eller redskaber, som hører til og bruges i husholdninger og beboelser.
  • Støj fra private husstande, f.eks. fra musikanlæg, private arrangementer og udendørsaktiviteter. Oplever i gener af denne type kan I kontakte udlejer eller boligselskab. Politiet kan i nogle tilfælde hjælpe.

Efter Miljøbeskyttelseslovens § 85 kan kommunene undlade at behandle miljøsager, som vi vurderer, har underordnet betydning for miljøet. Det vil altid være en konkret vurdering af den indkomne klage, der afgør om vi behandler din henvendelse.

Din klage er omfattet af aktindsigt

Når vi har modtaget din anmeldelse, indgår den i sagens dokumenter. Vi vil herefter kontakte den virksomhed eller husstand, der klages over, så vedkommende får mulighed for at udtale sig i sagen.

Klager er som udgangspunkt omfattet af aktindsigt, medmindre der er helt særlige forhold, der taler mod udlevering af oplysningerne.
Din klage vil derfor være offentlig tilgængelig på Syddjurs Kommunes hjemmeside under fanen Åben indsigt.

Sådan anmelder du din miljøgene

Du anmelder din klage til Syddjurs Kommune ved at udfylde klageskemaet øverst på denne side. Du vil altid modtage en kvittering for, at vi har modtaget din anmeldelse.

Særligt om brændeovne

Syddjurs Kommune har udarbejdet en forskrift for brug af fastbrændselsovne. Her kan du finde en vejledning i brugen af fastbrændselsovne og regler i den forbindelse. Forskriften findes nederst på denne side.

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes Brændeovnsportalen med gode råd og regler om fyring i brændeovn. Brændefyringsportalen

Særligt om varmepumper

Find den bedste placering til din varmepumpes udvendige del, så den hverken generer dig eller din nabo. 

Se værktøjet "Støjberegner for varmepumper" via dette link: Støjberegner for varmepumper | Energistyrelsen (ens.dk)

Og Energistyrelsens vejledning "Styr på støjen" til placering af varmepumper via dette link:
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/varme/vejledningen_stoejberegner.pdf

Ved udskiftning af oliefyr og lignende gives der tilskud, hvis du ikke kan få fjernvarme. Læs om tilskud til varmepumper og energiforbedringer på SparEnergi.dk

I forbindelse med tilskudspuljen i april 2021 lavede Syddjurs Kommune og SparEnergi.dk et digitalt infomøde, Dette kan ses her

https://www.videotool.dk/syddjurs/c6529

 

 

BilagStørrelse
forskrift for fastbraendselsovne.pdf2.19 MB
Opdateret: 09-06-2021 10:39

Kontakt