Sø- og åbeskyttelseslinje

Sø- og åbeskyttelseslinjen er gældende for søer over 3 ha og de fleste større vandløb

 

Sø- og åbeskyttelseslinjen ergældende for alle søer med en vandflade på mindst 3 ha og de fleste større vandløb (1,5 m til 2 m i regulativmæssig bundbredde). Lovbestemmelserne om sø- og åbeskyttelseslinjen finder du i Naturbeskyttelseslovens § 16.

 

Beskyttelseslinjen

Linjen omfatter som udgangspunkt 150 m fra kanten af vandløbet eller søen, og inden for sø- og åbeskyttelseslinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet.

Sø- og åbeskyttelseslinjen er en forbudsbestemmelse, som administreres restriktivt, specielt når der er tale om en uberørt ådal eller en søs uberørte omgivelser.

 

Formålet

Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

Kontakt

Er du i tvivl om, om din ejendom er omfattet af sø- eller åbeskyttelseslinje, eller vil du søge dispensation, så kontakt Naturgruppen i Plan, Udvikling og Mobilitet på natur@syddjurs.dk.

Når du kontakter kommunen, er det vigtigt at oplyse matrikelnummer på ejendommen, du ønsker oplysninger om.

Du kan også selv finde finde sø- og åbeskyttelseslinjerne på kommunens webkort eller på Danmarks Miljøportal.

Ansøgning

Når du sender en ansøgning, skal du beskrive dit projekt (materialer, omfang og farver m.v.) og på en skitse eller et kort vise projektets beliggenhed. Husk altid at oplyse ejendommens matrikelnummer.

Det er desuden vigtigt, at du giver en begrundelse for, hvorfor du gerne vil lave dit projekt inden for beskyttelseslinjen, og hvorfor det ikke kan placeres uden for denne.

 

Opdateret: 22-01-2019 08:03

Kontakt