Forurening

En forurening kan hurtigt påvirke naturen. Derfor er det vigtigt, at du reagerer ved akut forurening (udslip af gylle, spildevand, olie og kemikalier).
Blanketter/Selvbetjening: 

Akut forurening  -  Ring til alarmcentralen 112

Hvis du opdager spild eller udledning af olie, gylle eller spildevand på jorden, til vandløb, søer eller havet skal du kontakte alarmcentralen på telefonnummer 112.

Når du ringer til alarmcentralen skal du anmelde forureningsuheldet og:

  • Opgive navn, adresse og telefonnummer
  • Oplyse om uheldsstedet
  • Oplyse om omfanget af forureningen

Selv en kortvarig forurening kan gøre stor skade på miljøet, så  du kan være med til at begrænse skaderne i forbindelse med akutte forureninger ved at anmelde forureningen så hurtigt som muligt.

 

Hvad gør jeg hvis jeg skal have flyttet store mængder jord på min grund?

Hvis jorden er forurenet skal du anmelde jordflytningen til kommunen. Du kan finde ud af om jorden er kortlagt som værende forurenet her.

 

Opdateret: 22-02-2019 12:35

Kontakt