Partnerskabsaftale om naturformidling

Partnerskabsaftale om fælles, koordinerende og udviklende forum for naturformidling i Syddjurs Kommune.

Se hele aftalen her

Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronjylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende og udviklende forum for naturformidling.

Aftalen mellem Danmarks Jægerforbund på Kalø, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronjylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune har til formål at beskrive parternes gensidige forventninger, at fastlægge de ønskede resultater og beskrive de vilkår, der skal være gældende for partnerskabets gennemførelse.

1. Baggrund

Naturformidlingen i det geografiske område omfattet af Syddjurs kommune varetages af flere forskellige aktører, hvis interesseområder og aktiviteter i en vis udstrækning er både komplementære og sammenfaldende. Områdets aktører indenfor naturformidling har tidligere arbejdet sammen i forbindelse med et pilotprojekt omkring nationalparken ”Mols Bjerge”. Udover at der er planer om at etablere en nationalpark, er området også udpeget som velegnet for helårsturisme. På denne baggrund er ovennævnte parter blevet enige om at indgå et partnerskab omkring naturformidling i området Syddjurs. Et samarbejde imellem de enkelte aktører vil kunne styrke og udvikle områdets nuværende og fremtidige natur- frilufts- og miljøformidling. Et sådant samarbejde vil også have stor betydning for formidlingen omkring den kommende Nationalpark ”Mols Bjerge”. 

Opdateret: 01-10-2013 11:51

Kontakt