Naturpleje

Opret kobjælde. Sjælden, men udbredt på Mols.
Opret kobjælde. Sjælden, men udbredt på Mols.
Naturpleje i Syddjurs Kommune

Kommunen laver naturpleje i fredede områder, Natura2000-områder og andre steder med en særligt værdifuld natur.

Prioriteringen af projekter sker efter de principper, der er beskrevet i kommunens Naturkvalitetsplan. Der bliver lagt størst mulig vægt på truede arter, mens f.eks. rekreative interesser nedprioriteres.

Læs om kommunens naturplejeindsats i menuen til venstre.

Vil du være med?

Hvis du har en ide til et naturprojekt eller har arealet, men mangler ideerne, er du meget velkommen til at kontakte os på natur@syddjurs.dk.

Hvis du har dyr, der er gode til naturpleje, er du også meget velkommen til at henvende dig. Vi kan især bruge hårdføre heste, køer og får.

Heste er gode til at fjerne græs på overdrev. De skal helst græsse hele året og især om vinteren uden fodring. Normalt skal der være 3 hektar pr voksne hest. Hvis arealet ikke er stort nok, skal hestene helst kun gå der i vinterhalvåret. Mange er utrygge ved heste, men det behøver de ikke være. Heste kan blive opsøgende og påtrængende, hvis de bliver fodret, og så er de ubehagelige. Hvis man bare lader være med at fodre dem, er de dog helt ligeglade med os.

Køer er bedre end heste på fugtig bund. De tager også mere fra af brombær, buske og træer, men det kan være svært at få driftsøkonomien til at harmonere med en græsning, der gavner naturen Ofte er det nødvendigt med meget store folde eller så mange dyr, at græsningen bliver for hård. Det kan også være svært at lave vintergræsning med køer uden at de taber sig for meget.

Får og geder kan være gode til at rydde krat og opvækst af slåen, tjørn og rynket rose. Geder foretrækker buske og grene, men er svære at hegne inde. Får foretrækker faktisk blomster og kan gøre stor skade. Selv meget få får på et stort areal kan spise alle blomster, så der ikke er pollen eller nektar til bier og sommerfugle. Får skal derfor bruges meget forsigtigt og helst udenfor sommerhalvåret.

 

Opdateret: 05-03-2020 12:21

Kontakt