Aktuelle naturprojekter

Heste er hyggelige naturplejere, så længe de ikke fodres
Heste er hyggelige naturplejere, så længe de ikke fodres
Her kan du læse mere om udvalgte naturprojekter i Syddjurs Kommune

Restaurering af søer

Aborre

Natur og Miljø har igangsat opfiskning af skidtfisk i Tillerup Sø på Mols og Vallum Sø ved Ryomgård. Søerne har tidligere være forurenet, og det har givet en alt for stor bestand af skidtfisk som karper, brasen og skaller. Skidtfiskene gør søen grumset ved at rode bunden op eller æde de smådyr, der ellers kunne holde algerne nede. Hvis de bliver fisket op, kan søerne få flere undervandsplanter, der kan gøre, at søerne holder sig klarvandedeog fine. I begge søer er skidtfiskene i både 2017 og 2018 blevet fisket i bund, så søerne er godt på vej. En af de gode dage i 2017 havde vi besøg af et biologihold fra Rønde Gymnasium, der fik sig en slimet oplevelse.

Vi har fået en ekstrabevilling til at fiske videre i 2019, og vi skal nok holde bestandene nede et par år endnu, men så burde søerne også være sat på ret køl.

 

 

 

Biodivercity- alle hestefoldene

Der er mange byer, der påstår at ligge naturskønt, men Ebeltoft har for alvor noget at have det i. Molsnaturen med alle de tørre bakker er noget af det allerfineste natur, vi har i landet. Her er stadig godt med vilde blomster, sjældne sommerfugle, vilde bier, agerhøns og andre insektædende fugle som i gamle dage. Det er forsvundet fra det meste af landet, ja det meste af Nordeuropa, men vi har det stadig her omkring Ebeltoft, og det skal vi passe på. Sammen med Nationalparken passer vi på en masse blomsterrige naturområder i og omkring Ebeltoft.

BlomstermylderOverdrev

Sammen med Nationalpark Mols Bjerge laver kommunen derfor en række rydninger af nåletræer, krat og gyvel på arealer i Ebeltoft, der kan blive gode for blomster og sommerfugle. Et eksempel er arealet ved vejen ned til Ebeltoft Vandrerhjem. Det var ved at lukke helt til i små fyrretræer og brombær. Det er der ikke meget liv i. Det kunne være en fin lille mark med et mylder af vilde blomster som blåhat, knopurt, tjærenelliker, rødkløver, rundbælg, djævelsbid, høgeurt, lyng og blåmunke. Hvis vi laver det, følger de sjældne vilde bier og sommerfugle efter, og så har vi brugt arealet smart og lavet god natur.

Se for eksempel denne lille film fra forsommeren 2018: Det vrimlede med blomster, humlebier og humlebisværmere.

 

Mange steder har vi også lavet afgræsning med Islandske heste. De kan gå der hele året uden at blive fodret, og så er de fremragende til at fremme blomsterne og sætte græs og gyvel tilbage. Det er private hesteholdere og Ebeltoft Rideklub, der græsser foldene af i en turnusordning, hvor der kun er heste på foldene i kort tid, inden de flyttes videre til næste fold. Alle er velkomne i foldene hele året, og hestene er fredelige, så længe ingen fodrer dem.

Græsning

 

 

2017-2019:

Syddjurs Kommune skal restaurere Vallum Sø og Tillerup Sø.

2016-2017:

Låddenbjerg på Mols.

Bakken Låddenbjerg, der ligger lige øst for Agri på toppen af Mols, er en af vores fineste overdrevsbakker. Den har været under tilgroning i mange år, men i 2016-2017 har kommunen ryddet træer og krat og etableret græsning.

Syddjurs Kommune bekæmper gyvel

Et af de største problemer på tørre naturområder er gyvel. Gyvel kan på ganske kort tid lave store, tætte krat, hvor der ellers kunne være en masse meget mere værdifuld natur. Et af de steder, den er mest i vejen, er langs Ny Lufthavnsvej ved Tirstrup, hvor den fylder en stor del af den nye vejrabat. Det er synd, for vejrabatten kunne faktisk være fin og rig på blomster. Og sommerfugle! En af Danmarks bedste sommerfuglelokaliteter ligger nemlig inde på lufthavnens arealer, og hvis vejrabatten blev fri for gyvel, kunne vejkanten blive en forlængelse af sommerfuglenes levested. Og hvis det sker, kan sommerfuglene måske sprede sig ned til Feldballe Bakker og videre til Mols Bjerge, hvor de skal være meget velkomne. Derfor starter Syddjurs Kommune nu maskinerne og knuser gyvelen langs vejen.

Biolog i Natur & miljø, Syddjurs Kommune, Lars Dyhrberg Bruun fortæller, hvorfor kommunen bekæmper gyvel, fx her tæt på Tirstrup Lufthavn.

 

 

Syddjurs går til kamp mod hybenrosen

Hybenrose, der også hedder Rynket rose, er en elsket haveplante, men planten udgør et stort problem langs strandene. Den er importeret fra Asien og har ingen naturlige fjender i Danmark. Den kan derfor sprede sig uhæmmet, og er det, man kalder en invasiv art ligesom Kæmpebjørneklo. Syddjurs Kommune går derfor i gang med at slå roserne på noget af vores allerfineste og truede natur nemlig Kattegatkysten fra Rugård Strand i nord til Øer i syd. Området er en ”stenørken” med et helt unikt plante-og dyreliv, og hvis det får lov at drukne i Rynket rose, vil det være et stort tab af vores fælles naturarv.

Lars Dyhrberg Bruun, der er biolog i Syddjurs Kommune fortæller, hvorfor rynket rose skal bekæmpes for at bevare det det unikke plante og dyreliv.

Opdateret: 08-01-2021 09:15

Kontakt