Strandtudse

I Syddjurs Kommune er der 3-4 bestande af strandtudse

NatureEyes

Strandtudse (Bufo calamita). Foto NatureEyes.

Strandtudse er en lille, tyk tudse med ujævn, vortet hud og som regel en tydelig gul rygstribe.

Pionerart

Strandtudse findes især spredt i det mest af landet. Den er en pioner-art, der er tilpasset til at finde nyopståede vandhuller, typisk på strandenge, oversvømmede marker og våde enge. Den går hurtigt og kan sprede sig langt under vandringsperioden i foråret.

Tilbagegang i Danmark

Hannen kvækker på lune og våde forårsaftener med et meget højt og uendeligt "riiip-riiip-riiip", og kan lokke hunner til fra flere kilometers afstand. Strandtudse var tidligere ret almindelig, men er gået stærkt tilbage, blandt andet på grund af dræning af enge og marker.

I Syddjurs er der 3-4 bestande på Dejret Øhoved og ved Strands og Fejrup. Lige syd for Stødov Kirke er en lille pyt på marken, hvor Strandtudsen begyndte at yngle i 2017.

Strandtudsens ynglevandhuller er beskyttede og må ikke fyldes op eller drænes væk, heller ikke selvom det bare er nyligt opståede oversvømmelser på marker.

Opdateret: 05-03-2020 11:43

Kontakt