Spidssnudet frø

Spidssnudet frø er almindelige og vidt udbredt i Syddjurs Kommune

Spidssnudet frø i dokument

Spidssnudet frø (Rana arvalis). Foto Morten DD

 

Udbredelse

Der er 3 arter af brune frøer i Danmark, Springfrø, Butsnudet Frø og Spidssnudet frø. Springfrø findes ikke i Jylland, mens Butsnudet og Spidssnudet frø er ret almindelige og vidt udbredte.

Krav til levested

Spidssnudet frø og Butsnudet frø stiller nogenlunde samme krav til ynglevandhullet, der kan være både små og store søer, og ofte bare oversvømmede enge. Ingen af dem trives dog i forurenede søer eller søer med fisk.

De nyforvandlede unger af Spidssnudet frø vandrer som regel ikke langt væk fra vandhullet, mens unger af Butsnudet frø kan findes i skove eller andre tørre områder langt fra ynglestedet.

Spidssnudet frø er derfor mere afhængig af vandhuller, der er omgivet af enge og moser, hvor der er fugtigt og masser af føde, mens vandhuller på marker ikke er velegnede.

Butsnudet og Spidssnudet frø kendes lettest fra hinanden på stemmen, når de kvækker. Spidssnudet frø har et let forbavset ”wupwupwup?” , lidt som en hundehvalp, der bjæffer i søvne.

Video

Spidssnudet frø er i gang med at kvække, her ved Dragsmur. I baggrunden høres Butsnudet frø.

 

Video

Butsnudet frø, der lyder som en knurrende mave.

Opdateret: 22-01-2019 10:38

Kontakt