Stor vandsalamander

Stor vandsalamander er almindelig i Syddjurs Kommune

NatureEyes

Stor Vandsalamander (Triturus cristatus) - foto NatureEyes.

 

Kendetegn

Stor vandsalamander bliver op til 15 cm lang. Huden er sort og ujævn, og bugen er lyst gul med sorte striber og pletter. Den lille vandsalamander er meget mindre, og har brun hud og orange underside.

 

Rene vandhuller uden fisk

Stor vandsalamander yngler helst i rene småvandhuller med god solindstråling og uden fisk og ænder, der æder larverne. Den er ret almindelig i det østlige Danmark, men er sjælden eller mangler i Vest- og Nordjylland.

 

Levesteder

Den er registreret spredt over det meste af Syddjurs Kommune og er meget almindelig på Helgenæs. Udenfor yngletiden opholder den sig typisk i skove og krat eller i stendynger.

Små lunde og krat i nærheden af vandhuller med Stor vandsalamander kan derfor være beskyttede som rasteområder for arten.

 

Opdateret: 24-01-2017 10:37

Kontakt