Plejeplan for Enebærstykket, Mols Bjerge

Syddjurs Kommune ønsker med denne plejeplan et grundlag for at iværksætte rydning af buske og træer og efterfølgende pleje af Enebærstykket

Enebærstykket er et overdrevsareal, der er under stærk tilgroning med især almindelig ene, men også andre vedplanter. Arealet er voksested for Jyllands eneste tilbageværende bestand af den sjældne orkide hylde-gøgeurt. Bestanden er i akut fare for at uddø, som følge af tilgroningen.

Enebærstykket, matrikel nr. 36A, Agri By, Agri, udgør 5,6 ha. Det ligger i den østligste del af Mols Bjerge, neden for kystskrænten ud mod Ebeltoft Vig, mellem Bogens Søvej og Lærke Alle.

Formålet med naturplejen er

  • at genskabe og fastholde en lysåben tilstand på overdrevsarealet, med ca. 20-25% skygning fra kronelag af træer og buske og med enebær som den dominerende vedplante.
  • at skabe gode vækstbetingelser for hyldegøgeurt. Målet er inden for en 10-15 års periode at opnå en livskraftig bestand på mindst 300 blomstrende eller vegetative individer, svarende til situationen i begyndelsen af 1980’erne.

Læs rapporten nederst på siden

Yderligere information kan fås hos:

Syddjurs Kommune

Natur og Miljø

Hovedpostadresse:

Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

Natur og Miljø er lokaliseret i administrationsbygningen på Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

Kontaktperson i Syddjurs Kommune:

Morten Aa. Jørgensen

maaj@syddjurs.dk

tlf. 8753 5264

BilagStørrelse
plejeplan enebaerstykket.pdf710.2 KB
Opdateret: 29-09-2015 09:25

Kontakt