Strategisk spildevandsplan

Vandvision 2050 - Strategisk grundlag for de kommende spildevandsplaner

 

Vandvision 2050 – ”Vi gør det sammen”

På baggrund af FN’s 17 verdensmål er der i 2019 skabt et strategisk grundlag for de kommende spildevandsplaner.

 

De fem centrale pejlemærker i den politiske vision er:

  1. Vi vil have renere vand i vores vandløb, søer og kystvande.
  2. Vandet skal håndteres, så det giver merværdi for kommunens borgere, turister og miljøet i form af multifunktionelle løsninger.
  3. Vi skal have bedre udnyttelse af den ressource, som regnvandet og spildevandet også er. Dette gøres bedst ved på sigt at have få, men højteknologiske renseanlæg nær en robust recipient.
  4. De politiske visioner om en mere bæredygtig håndtering af regnvand og spildevand vil forudsætte en anderledes takstpolitik hos Syddjurs Spildevand A/S. Men vi skal også være villige til at udvikle og afprøve innovative løsninger, som på sigt kan effektivisere driften.
  5. Vi skal styrke det lokale og regionale samarbejde på spildevandsområdet – og gerne gennem partnerskaber. Der skal afsættes ressourcer til at udvikle innovative løsninger til gavn for miljøet og vores borgere.

 

Opdateret: 10-02-2020 10:51

Kontakt