Vandforsyningsplan 2018-2024

Byrådet i Syddjurs kommune vedtog den 29. august 2018 en ny vandforsyningsplan for perioden 2018-24.

 

Hvad indeholder vandforsyningsplanen?

Vandforsyningsplanen beskriver teknik og forsyningsstruktur for de vandværker, der forsyner kommunens borgere og virksomheder med rent drikkevand.

I Syddjurs Kommune er der 70 almene vandværker. Derudover er der mere end 60 mellemstore ikke-almene vandværker, ca. 830 ejendomme med eget vandforsyningsanlæg og ca. 65 vandforsyningsanlæg, som anvendes til vanding i landbruget.
 

Vandforsyningsplan 2018-2024 indeholder målsætninger, fokusområder, prognose og administrative retningslinjer. I bilag ses tekniske data og forsyningsområder for de 70 almene vandværker i kommunen.

Vandforsyningsplanens målsætninger og retningslinjer danner baggrund for kommunens administration af drikke- og grundvandsområdet.

Målsætning

Byrådets målsætninger for drikke- og grundvand er:

  • at grundvandet skal beskyttes, så der også i fremtiden er rent drikkevand
  • at arbejde for, at drikkevands­forsyningen skal baseres på en decentral vand­forsynings­­­­­struktur og på grundvand, der kun har gennemgået en simpel vandbehandling.
  • at alle forbrugere skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet.

Fokus

Vandforsyningsplanens fokusområder er:

  • Vandværkernes robusthed
  • Vandsamarbejder, og
  • Ressourceområder.

Fokusområderne skal være med til at sikre, at Byrådets målsætninger opfyldes.

 

Vandforsyningsplan 2018-24

Herunder finder du link til Vandforsyningsplan 2018-24:

Vandforsyningsplan 2018 - 2024

 

Kortbilag

På linket herunder kan vandforsyningsplanens kortmateriale ses.

Kort

 

Opdateret: 03-10-2018 13:02

Kontakt