Vandkvalitet

Overvågning af vandkvaliteten

Syddjurs Kommune overvåger kvaliteten af drikkevandet fra de almene vandværker (mere end 10 ejendomme tilsluttet), fra de små ikke-almene vandværker (2-9 ejendomme) samt fra anlæg, der leverer vand til en offentlig eller kommerciel aktivitet.

Kommunen er tilsynsmyndighed og skal derfor have tilsendt en kopi af analyserapporterne direkte fra laboratoriet.

Vandværkerne har jf. lovgivningen pligt til at udtage vandprøver til nærmere analyse i såvel boringer (råvand) som behandlet afgangsvand fra vandværket, samt på ledningsnettet hos forbrugerne.

 

 

Miljøministeriet har fastsat kvalitetskrav i form af en højst tilladelig værdi for de stoffer der analyseres. Du kan herunder læse om de mest almindelige stoffer i drikkevandsanalyserne og hvilke kvalitetskrav der gælder jf. lovgivningen.

Vejledning til vandanalyse – Hvad betyder….? Se pdf-dokumentet herunder

 

BilagStørrelse
vejledning til vandanalyse.pdf127.92 KB
Opdateret: 26-03-2020 13:04

Kontakt