Revision af vandløbsregulativer

https://www.syddjurs.dk/borger/natur-miljoe-og-klima/vand/vandloeb/revision-af-vandloebsregulativer

Syddjurs Kommune er i gang med at foretage revision af de gældende vandløbsregulativer. Det er et arbejde, der vil tage flere år.

Som grundlag for processen er der udarbejdet et grundlag for arbejdet:   ”Plan for revision af vandløbsregulativer 2017”, vedtaget den 6. marts 2017 af Udvalget for Natur, Teknik og Miljø i Syddjurs Kommune.

Opdateret: 09-04-2019 12:36

Kontakt