Vandstandsmålinger

I Syddjurs Kommune måles vandstanden løbende i en række vandløb. Du kan se alle målinger herunder

Nedenstående links viser placeringen af vandstandsloggerne i Syddjurs Kommune :

http://www.hydrometri.dk/hyd/

(Feldbæk ved Korup Sø, Ryom Å, Kolindsund Nordkanal, Kolindsund Sydkanal, Skod Å, Kol Å, Øksenmølle Bæk og Alling Å)

 

http://syddjurs.web4you.dk/

(Hornslet Bæk, Tuekærgrøften, Nimtofte Å, Vibækken (Bækholmen), Havmølle Å, Korup Å, Mårup Å, Pederstrup Å, Skørring Å, Rosenholm Å og vandstanden i Ebeltoft Havn)

 

Opdateret: 07-06-2021 12:46

Kontakt