Vandplaner og Vandrammedirektivet

Kvaliteten af Danmarks vandmiljø skal forbedres i henhold til Vandrammedirektivets krav. og kystvande. 

Miljøministeriet skal udarbejde Vandplaner, der skal sikre en god økologisk tilstand for vores grundvand, vandløb, søer og kystvande.

Vandplanerne skal sikre at vandmiljøet opfylder Vandrammedirektivets målsætninger for god økologisk tilstand inden 2015.

Det er kommunens opgave at implementere vandplanens miljømålsætninger.

>> Her er information om baggrund og tidsplan for Statens vandplaner.

>> Her er aktuel status om Statens vandplaner.

I 2007 havde Syddjurs Kommune mulighed for at fremsætte forslag til Statens Vandplaner i den såkaldte Idéfase. Som følge heraf har Natur og miljø skabt et foreløbigt overblik over de forventede udfordringer og centrale problemstillinger for vandmiljøet i Syddjurs.

>> Her kan du læse kommunens bidrag til Idéfasen og forhøringen

>> Her kan du læse kommunens bidrag til høringsfasen i foråret 2011 inkl. høringssvar fra Gudenåkomitéen, som Syddjurs Kommune også har bidraget til.Opdateret: 27-06-2019 19:00

Kontakt