Elever med særlige behov

 

Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel. Børn med særlige behov skal så vidt muligt ikke udskilles til særlige undervisningstilbud, men undervises sammen med deres kammerater i den almene undervisning. Det skal ske med den nødvendige støtte og hjælpemidler.

Hvis du mener, at dit barn har brug for supplerende undervisning eller anden faglig støtte, tekniske hjælpemidler eller personlig assistance, skal du kontakte skolelederen på dit barns skole.

Pindstrupskolen er Syddjurs Kommunes specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Du kan læse mere om Pindstrupskolen i linket nederst på siden.

SFO-/fritidstilbud til elever i Syddjurs Kommunes specialklasser

Forældre, der ønsker deres barn optaget i SFO-/fritidstilbud skal sørge for at barnet tilmeldes dette tilbud.

Læs mere: SFO-/fritidstilbud til børn i specialklasser.

Retningslinjer for befordring 

Byrådet er jf. Folkeskolelovens §26 og tilhørende bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen forpligtet til på skoledage at sørge for befordring af elever, der af skolemyndighederne er henvist til undervisning på andre skoler end distriktsskolen - klik på linket nedenfor og læs mere om retningslinjer for befordring.

 

BilagStørrelse
Pindstrupskolen44.34 KB
Retningslinjer for befordring39.74 KB
Opdateret: 02-02-2017 11:13

Kontakt