Diverse politikker, vedtægter m.m. for skolevæsenet

Børn i fællesskab - en sammenhængende børnepolitik


Styrelsesvedtægt for skolevæsenet 

Styrelsesvedtægten er godkendt af Byrådet 26. november 2014 og er gældende fra 1. december 2014 - læs styrelsesvedtægten ved at klikke på filen nederst på siden.


Undervisningsmiljøvurderinger

Med henvisning til Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø har Undervisningsministeriet pålagt kommunerne at udarbejde en undervisningsmiljøvurdering for hver skole i kommunen.

Efterfølgende har Undervisningsministeriet fået udarbejdet en rapport om kommunernes varetagelse af undervisningsmiljøopgaven på folkeskoleområdet. Rapporten offentliggøres primo 2008.

I en pressemeddelelse fra den 19. december 2007 oplyser Undervisningsministeriet, at kun 35 af landets kommuner, heriblandt Syddjurs Kommune, opfylder kravene i loven om undervisningsmiljø.

Yderligere oplysninger om undervisningsmiljøloven og skolernes undervisningsmiljøvurderinger kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside :

www.uvm.dk / Nyheder og hos Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) på adressen : www.dcum.dk / Undervisningsmiljøkortet, hvor de enkelte skolers undervisningsmiljøvurderinger kan ses.


Visioner for børn og unge, skole og SFO

Læs den overordnede vision for børn og unge samt skole og SFO ved at klikke på filerne nederst på siden.

 

Klagevejledning ved mobning

En elev eller forældre til en elev, der oplever at blive mobbet, har fået mulighed for at klage til kommunen. Du kan klage, hvis du mener, at skolen ikke tager hånd om mobningen i tilstrækkeligt omfang. Klagevejledningen er vedhæftet nederst på siden. 

 

 

Opdateret: 13-07-2019 23:45

Kontakt