Kvalitetsrapporter

 

Kvalitetsrapporter for folkeskolerne 

I henhold til Folkeskolelovens § 40a er alle kommuner forpligtet til at udarbejde kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen.

Formålet med kvalitetsrapporten er at styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen. Hensigten er, at kvalitetsrapporten skal fremme dialogen og systematisere arbejdet med evaluering og kvalitetsudvikling i skolevæsenet samt bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet.

Bekendtgørelsen om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen trådte i kraft i 2014, og den indeholder en række krav til kvalitetsrapportens opbygning samt til indberetning af data i forhold til skolernes rammebetingelser og de pædagogiske processer, der er iværksat i forhold til de kommunale indsatsområder.

Kvalitetsrapporterne skal udarbejdes hvert andet år og være politisk behandlet senest den 31. marts i lige skoleår.

 

>> Hent kvalitetsrapport 2010-2011 (PDF)

>> Hent kvalitetsrapport 2009-2010 (PDF)

>> Hent kvalitetsrapport 2008-2009 (PDF)

>> Hent kvalitetsrapport 2007-2008 (PDF)

Opdateret: 28-08-2020 10:41

Kontakt