Kompenserende og kvalificerende it for elever i dyslektiske vanskeligheder

Syddjurs Kommune har en aftale med MV-Nordic, der giver alle elever på de kommunale skoler i kommunen mulighed for at anvende CD-ORD, IntoWords Cloud og IntoWords. Alle tre programmer indeholder mulighed for oplæsning inden for blandt andet dansk, engelsk og tysk/ fransk samt stavestøtte/ ordforslag. IntoWords kan anvendes via iPad. Det anbefales, at alle elever i indskolingen får kendskab til App’ens muligheder for oplæsning samt skrivestøtte, således at de kan gøre brug af mulighederne i det omgang, de har behov for det i forhold til oplægning af tekst, skrivning af tekster samt i sprogfagene. 

Elever i dyslektiske vanskeligheder samt elever, der på grund af kognitive vanskeligheder eller andre funktionsnedsættelse har vanskeligt ved at læse,  skal have adgang til læse- og skriveteknologi. I disse sager kan læsekonsulenten sammen med PPR inddrages, hvis skole og forældre vurderer, at det er relevant.

Samtidig er det væsentligt, at samtlige lærere omkring eleven samt forældrene har kendskab til oplæsnings- og ordforslagsprogrammet og opmuntrer eleven til at gøre brug af programmernes muligheder i de enkelte fag. Elever på mellemtrinnet og i overbygningen med omfattende dyslektiske vanskeligheder kan have behov for adgang til CD-ORD på en pc eller IntoWords Cloud på Mac eller Chrome Book for i tilstrækkelig grad at kunne kompenseres for deres specifikke læse- og stavevanskeligheder.

 

NOTA

Samtidig bør det sikres, at elever med dyslektiske vanskeligheder, samt elever hvis fysiske eller evt. kognitive vanskeligheder forhindrer dem i at læse alderssvarende trykte tekster, har adgang til elektroniske tekster på deres iPad eller computer i de enkelte fag via NOTA.

Elever med dyslektiske vanskeligheder kan tilmeldes NOTA, hvis der på skolen foreligger en ordblindetest:

  • 2. kl. - 3. kl.: DVO
  • 3. kl. - 10. kl.: Undervisningsministeriets digitale ordblindetest eller tilsvarende ordblindetest.

Elever med andre handicaps eller kognitive, visuelle og auditive funktionsnedsættelser, der medfører, at vedkommende vurderes at have et læsehandicap, kan blive tilmeldt NOTA, hvis der foreligger dokumentation i form af test- eller undersøgelsesmaterialer fra PPR-psykolog, speciallæge eller egen læge.

Opdateret: 08-05-2018 14:18

Kontakt