Automatisering

Gennem træning – at øve sig – opnås automatisering.

Jo mere et barn kommer i vanen med at øve og træne – og oplever succes med det – des mere energi og hjernekapacitet er der til ny læring.

Det kan både handle om motorik og færdigheder i bredere forstand. Automatiseringer giver barnet/den unge en tro på at kunne noget selv.

Opdateret: 08-06-2017 16:01

Kontakt