6-9 år

  • Viden om basale ting og familiekonstellationer er på plads
  • Have basalt kendskab til tal og bogstaver
  • Være nysgerrig på hvordan jeg indgår i fællesskabet
  • Give udtryk for egne behov og samtidig lytte til andres behov

Nysgerrigheden er særligt rettet mod sociale relationer mere end det er indholdet i en leg. Konflikthåndtering vil ofte være et dagligt punkt i løbet af skoledagen.

Opdateret: 08-06-2017 15:42

Kontakt