SFO for 0.- 3.klasse

Blanketter/Selvbetjening: 

 

SFO - 0. klasse til og med 3. klasse

Heltidsmodul
Et heltidsmodul i SFO gælder pasning morgen, eftermiddag og i skolens ferier.

Taksten for heltids SFO er 1.716  kr. pr. måned i 12 måneder.

Indmeldelse og udmeldelse af SFO sker via digital pladsanvisning med NemID.
Udmeldelse kan kun ske til den 1. i måneden, med en måneds varsel.

Ind- og udmeldelse er via digitalpladsanvisning - klik på linket øverst på siden.

Børn, der er indmeldt i tidlig SFO, overføres automatisk til heltidsmodul i SFO fra 1. august. Hvis dette ikke ønskes, skal I udmelde barnet via digital pladsanvisning.

OBS OBS:
Børn i 3. klasse udmeldes automatisk fra heltidstids SFO pr. 31.3. Hvis barnet er tilmeldt morgenpasning, fortsætter denne.

Hvis barnet ønskes i eftermiddagsklub, skal forældrene selv sørge for indmeldelse via www.ungsyddjurs.dk.


Morgenmodul gælder for 0. til og med 6. klasse:
Hvis I kun har brug for SFO om morgenen, kan I vælge et morgenmodul.

Morgenmodulet gælder kun i de 40 skoleuger og er dermed ikke gældende på skolefridage og i skoleferier. På skolefridage og skoleferier kan I i stedet tilkøbe et feriemodul. 

Taksten for morgenmodulet er 567 kr. pr. måned i 12 måneder.

Ind- og udmeldelse sker efter ovenstående SFO-regler.


Feriemodul gælder for 0. til og med 6. klasse:
Hvis I kun har brug for SFO til jeres barn i skolens ferier, har I mulighed for at tilkøbe feriemodul til SFO.

Skolens sommerferie:
I skal senest 15. marts tilkøbe feriemodul til skolens sommerferie. Det giver SFO’en mulighed for at planlægge personalets ferie i forhold til behovet for personale i de enkelte uger.

Skolens øvrige ferier:
Hvis I ønsker feriemodul i skolen øvrige ferier, skal I tilkøbe modulet senest 1 måned før ferien.

Når I tilkøber et feriemodul, vil I blive opkrævet for hele uger uanset feriens længde.

Taksten for feriemodulet er 610 kr. pr. uge.

OBS:
Tilmelding til feriemodul sker ved at sende en mail til bu@syddjurs.dk med barnets for- og efternavn og fødselsdag samt  hvilke uger, det drejer sig om. Endvidere skal det oplyses i hvilken SFO, der ønskes feriemodul.

Taksterne er for 2022
Betalingen opkræves månedsvis forud. Forfaldsdato er den 1. i måneden og sidste rettidige betalingsdato er den 2. i måneden.

 

Skolefritidsordning findes på følgende skoler:

Ebeltoft Skole, Øster Allé 19, 8400 Ebeltoft, tlf. 87 53 60 60
> SFO tlf. 8753 6252, jegn@syddjurs.dk - Jens Eluf Gaarsdahl Nielsen

Hornslet Skole, Ballesvej 6, 8543 Hornslet, tlf. 87 53 57 00
> Trekanten SFO tlf. 87 53 56 90, trekanten@syddjurs.dk - Souschef Marie Olsson

Kolind Centralskole, Bugtrupvej 27, 8560 Kolind, tlf. 87 53 56 10
> SFO tlf. 8753 5620,  fs@syddjurs.dk - Frederik Stengaard

Marienhoffskolen, Marienhoffvej 11, 8550 Ryomgaard, tlf. 87 53 58 30
> SFO tlf. 87 53 61 36, atan@syddjurs.dk - Ann Taul Andersen

Molsskolen, Skoletoften 17, 8410 Knebel, tlf. 86 35 12 11
> SFO tlf. 87 53 62 88, jzb@syddjurs.dk - Jesper Zacho Bruun 

Mørke Skole, Kirkevej 13, 8544 Mørke, tlf. 87 53 56 60
> SFO Smilehullet tlf. 87 53 58 94

Rosmus Skole, Bispemosevej 5, 8444 Balle, tlf. 87 53 58 50
> SFO tlf. 87 53 61 76, olb@syddjurs.dk  Ole Bønke

Rønde Skole, Skrejrupvej 1, 8410 Rønde, tlf. 87 53 50 50
> SFO tlf. 87 53 50 40, laud@syddjurs.dk - Lars Ulrik D. Jensen

Thorsager Skole, Kløvervangen 6, Thorsager, 8410 Rønde, tlf. 87 53 50 60
> SFO tlf. 8753 51 20, clra@syddjurs.dk - Claus Ravnsbæk

Ådalens skole, Ådalen 2, Skørring, 8544 Mørke, tlf.  87 53 57 50
> Ådalen SFO tlf. 87 53 60 13, mabv@syddjurs.dk Maibritt Bødker Vestergaard

 

Opdateret: 04-01-2022 22:15

Kontakt