Hjørnet/Udsigten

Tilbud til autister

Hjørnet/ udsigten består af brugere som har diagnoser inden for autismespektret.
 

Aktiviteter
Vi har forskellige aktiviteter i løbet af dagen ude såvel som inde. F.eks.
påfyldning af træpillefyret, båldag, hygge om og passe dyrene, gå ture i skoven, udflugter, passe drivhuset, computere, kreative aktiviteter og legobibliotek.

 

Støtte og vejledning
I hjørnet/ udsigten har vi det bedst med ro og rutiner og få forstyrrelser. Brugerne deltager sammen med de øvrige grupper alt efter formåen og behov.
Vi har fokus på, at den enkelte i gruppen, klarer så meget som muligt selv, med den rette individuelle støtte, vejledning og med udvikling for øje. Vi efterstræber at brugeren får succesoplevelser og følelsen af at mestre eget liv, så meget som muligt.

Opdateret: 26-08-2020 10:08

Kontakt