Aktivitetstilbud i socialpsykiatrien - Midtpunktet

Aktivitetstilbuddet Midtpunktet i Rønde og Hornslet

Aktivitets- og værestedstilbud -  Midtpunktet § 104.

Om Midtpunktet

Midtpunktet er et aktivitets- og værestedstilbud, efter serviceloven § 104, som henvender sig til dig som f.eks. har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Midtpunktet i Rønde er en del af Byens Hus, og henvender sig til dig som f.eks.lider af forskellige former for angst eller har en misbrugsproblematik. Derudover er der nogle med psykiske sårbarheder f.eks. depression, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, bipolare lidelser og fysiske handicaps.

Midtpunktet i Hornslet henvender sig til dig som har en funktionsnedsættelse og/eller særlige sociale vanskeligheder, som f.eks. senhjerneskader efter blodpropper og forskellige udviklingsforstyrrelser. Derudover er der nogle som har ADHD, Aspergers og forskellige fysiske handicaps som f.eks. muskelsvind og sclerose.

Midtpunktets tilbud er aktivitet og samvær i form af bl.a. støtte til opbygning og vedligeholdelse af sociale kompetencer, støtte til udvikling af praktiske færdigheder, samt støtte til at få struktur på sin hverdag og bryde isolation.

Dette igennem bl.a. kreative og sundhedsfremmende aktiviteter, undervisning, havegruppe, musik, natur og kulturelle oplevelser.

Midtpunktet har følgende adresser:

Byens Hus, Hovedgaden 75b, 8410 Rønde

og

Alpedalen 14, 8543 Hornslet

Der er fagpersonale, folk i fleks- og skånejob samt frivillige ansat.

Derudover er vi uddannelsessted for pædagogstuderende, social og sundhedsassistenter og vi har personer i virksomhedspraktik.

Vi har åben på alle hverdage.

Hvordan starter man i Midtpunktet ?

Du henvender dig til din sagsbehandler i Syddjurs Kommune, som sammen med dig skal lave en vurdering af dine ønsker og behov i forhold til tilbuddene i Midtpunktet.

Tilbuddene:

• Tilbuddene er delt op i en række fokusområder som f.eks. er kreative tilbud, sundhedsfremmende aktiviteter, værested – og cafe tilbud, kulturgruppe og undervisningsforløb.

•  Hvert hold har en længde på 1½ -2 timer inkl. pauser.

Aktivitetstilbuddene i Midtpunktet kan f.eks. være:

-fysiske aktiviteter (badminton, sekvenstræning, gåtur, svømning)

-kreative aktiviteter (keramik, maleri, syning, smykker, tasker, genanvendelse af genbrugsmaterialer osv.)

-teater

-musikgruppe

-undervisning (f. eks. IT, opsumering af dansk og matematik, recoverygrupper, psykoedukation)

-værested / cafe (socialt mødested med mulighed for at læse avisen, spille forskellige spil, billiard, hygge sig med de andre, drikke kaffe, huslige opgaver som at bage og passe haven m.m.)

-kulturelle arrangementer (foredrag, koncerter, sportslige arrangementer, fisketure, udflugter til f.eks. Aros, Bazar vest osv.

-madlavningsgrupper

Der er brugerbetaling på enkelte hold, arrangementer samt på de materialer, som bruges på de kreative hold.

Mål i aktiviteterne:

• At skabe struktur og bryde isolation.

• At dygtiggøre mig og skabe indhold i dagligdagen.

• Forbedre og vedligeholde fysisk form.

• At kunne være i gruppesammenhænge.

• At skabe netværk.

• At deltage i sociale / kulturelle arrangementer og ture.

• At få handleredskaber og viden om egen sygdom.

Brugerråd :

• Der er et brugerråd både i Hornslet og i Rønde som består af 4-6 brugere, 1 personale og koordinator.

• Medlemmer af brugerrådet vælges af brugerne selv.

• Brugerrådets formål er at understøtte tilbuddene, samt skabe mulighed for udvikling, der er i overensstemmelse med behov nu og i fremtiden.

• Brugerrådet deltager i den årlige prioritering af tilbud og har høringsret.

Opdateret: 21-09-2021 10:46

Kontakt