Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er for unge mellem 17 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge udviklingshæmmede og unge med andre særlige behov.

Målet med uddannelsen er at give disse unge personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelsen tager vidtgående hensyn til de unges uddannelsesønsker, og der er mulighed for, at det 3-årige uddannelsesforløb kan stoppes og genoptages. Uddannelsen skal blot være påbegyndt inden den unge fylder 25 år.

Optagelse på særligt tilrettelagt uddannelse
Optagelsen på uddannelsen finder sted løbende. Ungdommens Uddannelsesvejledning indstiller de unge til uddannelsen, og et visitationsudvalg vurderer indstillingerne.
 

Mere information
Flere oplysninger om STU kan fås hos Ungdommens Uddannelsesvejledning eller hos kommunens egne tilbud som henvender sig til unge udviklingshæmmede ved STU- Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, og STU tilbud som henvender sig til unge med andre særlige behov ved STU-Følle


Vil du læse mere om

Opdateret: 22-08-2020 04:00

Kontakt