Lanternen

Lanternen - 8 lejligheder
Lanternen er et botilbud til borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, dog kræver de fysiske rammer, at man som udgangspunkt er fysisk selvhjulpen, og ikke har behov for store hjælpemidler. Her har man hver sin toværelses lejlighed med eget bad og tekøkken. Desuden er der store gode fælles rum.

For nogle borgere er Lanternen et skridt til at få egen lejlighed i fremtiden med bostøtte, mens andre borgere har en livslang tilknytning til Lanternen.

 

Støtte og vejledning

Borgerne får hjælp til indkøb og madlavning, forståelse af økonomi, ledsagelse til læge mv., til læsning af breve fra det offentlige og til indkøb af tøj, gaver mv. Vi hjælper borgerne med at strukturere og overskue hverdagen, så de kan få mulighed for at tage ansvar for eget liv.
Vi anvender jeg-støttende samtaler, og understøtter således borgerne i at skabe en større forståelse for egne følelser og reaktioner. Vi understøtter og hjælper borgerne i at skabe gode sociale relationer såvel i rollen som samfundsborger, ven eller kæreste.

 

Aktiviteter
Der arrangeres udflugter og ferier ud fra borgernes ønsker og gerne på kryds af afdelinger.
Alle har hver sin interesse/lyst og dem prøver vi så vidt muligt at imødekomme - nogen vil i biografen, andre ud at shoppe, og nogen kan lide at komme ud at få en god middag, eller bare nyde en god snak med en medarbejder i sin lejlighed.

 

Tilbudsportalen

Opdateret: 29-06-2020 13:56

Kontakt