Pårørende

Oplysninger og information til pårørende

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er beboernes hjem.
De er flyttet hjemmefra, og har som andre voksne forskellige behov for kontakt med deres pårørende.
Derfor bliver man som pårørende inddraget i væsentlige ændringer og beslutninger i forhold til beboernes liv med respekt for deres ønsker og ret til selvbestemmelse.
Netværk og samvær er vigtigt for beboerne, og her spiller pårørende en vigtig rolle.
Som pårørende har man en unik viden om beboeren, og den vil vi gerne gøre brug af.

Pårørende er altid velkomne til at kontakte ledelsen eller afdelingen.

 

Pårørenderåd

Merete Kruse
23 82 06 91
meretekruse@hotmail.com


Bent Johansson
61 78 35 49
1949bent@gmail.com


Ilse Olsen
29 66 02 01
olsen@rosenholmsnet.dk


Ove Nielsen
86 37 13 99
22 85 26 34
25 69 71 51
rasitabogo@mail.tele.dk


Anne Fynboe Madsen
21 16 50 66
afm@syddjurs.dk


Uffe Thomsen
21 11 16 30
unt@syddjurs.dk

Opdateret: 15-06-2018 11:16

Kontakt