Socialpsykiatriske botilbud

Læs om bofællesskaber under socialpsykiatrien

I kommunen findes 2 botilbud til borgere i den socialpsykiatriske målgruppe, begge er beliggende i Hornslet.

Kollegiet
Rodskovvej 10B
8543 Hornslet

Bofællesskabet Mølletorvet
Tendrup Møllevej 150 – 158
8543 Hornslet

Hvem henvender bofællesskaberne sig til:

Beboerne i bofællesskabet skal tilhøre den socialpsykiatriske målgruppe:

Det vil sige, at borgeren skal have en psykiatrisk diagnose og/eller socialpsykiatriske problemstillinger.

De skal være i stand til at bo for sig selv, uden støtte om natten, i weekender og helligdage.

Brugeren forventes at have lyst til at indgå i socialt samvær med de andre beboere, samt profitere af samværet og skal deltage i husmøder.

Formål med at bo i bofællesskab:

At beboeren får mulighed for at indgå i et socialt bo og leve fællesskab med ligesindede.

Desuden arbejdes der med støtte til vedligeholdelse og udvikling af personlige og sociale færdigheder til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser.

Socialpsykiatrisk støtte:

Bofællesskabet er ikke institutioner og beboerne modtager bostøtte og hjemmehjælp på lige fod med de psykiatribrugere, der bor i eget hjem udenfor bofællesskabet.

Opdateret: 12-12-2018 13:18

Kontakt