Tilgængelighed i offentlige bygninger

En række offentlige bygninger i Syddjurs Kommune har gennemgået mærkeordningen God Adgang. Mærkeordningen informerer bl.a. om de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer. Du har således mulighed for at undersøge tilgængelighedsforholdene inden du fx planlægger et museumsbesøg, en ferie eller deltager i en konference.

De 7 handicapkategorier du kan finde information om er: 

  • Kørestolsbrugere

  • Gang-, arm- og håndhandicappede

  • Synshandicappede

  • Hørehandicappede

  • Astma og allergi

  • Udviklingshandicappede

  • Læsevanskeligheder

godadgang.dk  kan du finde tilgængelighedsoplysninger for registrerede bygninger i hele landet.

Opdateret: 11-07-2014 10:49

Kontakt