Hørelidelser – specialiseret indsats

Voksne med hørelidelser kan få råd og vejledning samt specialiseret undervisning ved

Hørecenter Midt,
Biografgade 3, Plan 3,
8900 Randers C:  
Tlf.nr. 89 15 86 80 (ma-to kl. 9-13)

Mailadresse: hoerecenter@randers.dk

Det gælder for voksne                    

  • hvis høretab medfører, at høreapparat og høretekniske hjælpemidler ikke kompenserer tilstrækkeligt for hørenedsættelsen
  • døvblevne / svært hørehæmmede, der har behov for at lære mundaflæsning
  • døvblevne / svært hørehæmmede, der har eller overvejer Coclear Implantat, samt deres pårørende
  • der lider af Tinnitus, Hyperacusis eller Morbus Mèniere, der dagligt generes af sygdommen i en sådan grad, at de er begrænset i deres daglige aktiviteter
  • erhvervsaktive borgere med hørenedsættelse

Særligt om Tinnitus

Der tilbydes Tinnitus behandling på hold for borgere, der er udredt af høre-, næse halslæge.

Kurserne afvikles geografisk i de fire samarbejdende kommuner Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs, og borgerne kan deltage efter aftale med Hørecenter Midt og frit vælge mellem alle udbudte hold i de tre kommuner.

Hvis borgeren efter holdundervisningen har behov for individuel samtale tilbydes dette i Hørecenter Midt i Randers.

Kontakt Hørecenter Midt for yderligere oplysninger.

Opdateret: 18-04-2017 09:59

Kontakt