Livet med en hjerneskade

Følgerne efter en hjerneskade griber ind i hele livet. Siden her fortæller, hvordan du får hjælp til at komme videre i livet efter en erhvervet hjerneskade.

En erhvervet hjerneskade er en skade i hjernen, der opstår på grund af sygdom eller ulykke.

Ud over fysiske, mentale og følelsesmæssige ændringer, kan det sociale og arbejdsmæssige liv også blive ramt. Følgerne af en hjerneskade griber derfor ind i hele livet.

Efter, du er udskrevet fra sygehuset, skal din kommune koordinere et forløb, der hjælper dig med at få de tabte færdigheder og et godt liv tilbage. Det kræver et nært samspil mellem hospitalet, din egen læge og din kommune. Og det kræver al den støtte, du kan få fra dine pårørende.

Denne side beskriver, hvilke opgaver hospitalet og kommunen varetager for at genstarte dit liv efter hjerneskaden. Den viser også, hvor dine pårørende kan få hjælp. Selv om livet aldrig bliver det samme efter en erhvervet hjerneskade, så får langt de fleste et godt liv igen.

Siden kan også give dig informationer om, hvilke tilbud kommunen har til dig og dine pårørende, og hvordan du kan få mere at vide om det at have en hjerneskade.

 

Opdateret: 16-11-2020 10:57

Kontakt