Vedligeholdende træning og aktivitet

Kommunens tilbud inden for området er geografisk placeret i fire byer på følgende dagcentre:

  • Bakkegården i Ebeltoft
  • Lyngparken i Knebel
  • Ringparken i Ryomgård
  • Rosengården i Hornslet

På dagcentrene er det målet, at skabe levende og inspirerende miljøer.

Målgruppe
Målgruppen for tilbuddene er alle personer, som har nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, og som vurderes at have behov herfor.

Træning
Vedligeholdende træning omfatter også træning til personer med kroniske lidelser.

Træningen foregår hovedsageligt på blandede eller specifikke hold.

 

Læs mere om Vedligeholdende Træning og Aktivitet og tilbuddene inden for området.

 

Opdateret: 15-11-2017 11:13

Kontakt