Plejeorlov til pasning af døende

Pasning af døende hjemme
Blanketter/Selvbetjening: 

Hvis du har et ønske om at passe en pårørende, som kun har kort tid tilbage at leve i, kan du søge om orlov. Du kan få økonomisk støtte, så det bliver muligt for dig.

En pårørende kan være en ægtefælle, samlever, børn, forældre eller andre personer, som er nært knyttet til den døende. Det er også muligt, at flere kan dele plejeopgaven.

Det er tanken, at du som plejer skal vægte omsorg og lindring for den syge og døende. Indsatsen kan hjælpe til at forbedre livskvaliteten i en kort periode for plejemodtageren.

Der skal søges i den kommune, hvor den syge bor og har adresse.

Disse betingelser skal være opfyldt

  • en læge skal have vurderet, at yderligere behandling vil være udsigtsløs
  • en læge skal have vurderet, at der vil være tale om kort levetid
  • den døende må ikke have ophold på sygehus, hospice eller lignende
  • den døende må ikke bo i en plejebolig eller lignende
  • den døende skal have behov for personlig pleje
  • den døende ønsker at blive passet i eget hjem eller i plejers hjem
  • den døende skal være indforstået med, at en pårørende påtager sig plejen

Læs meget mere på borger.dk

Andre spørgsmål

Der kan være mange flere spørgsmål, som du har brug for at få svar på.

Når ansøgningen sendes vil der også være andre oplysninger, som vi har brug for. Derfor skal du altid rette henvendelse til Syddjurs Kommune først ved at ringe, skrive eller sende en mail, så vi kan hjælpe.

Yderligere oplysninger kan fås hos

Visitation til Sundhed og Omsorg

Tlf.nr. 8753 5859

mandag – fredag kl. 9.00 - 11.00, onsdag lukket

Opdateret: 21-10-2020 10:16

Kontakt