Træning og Sundhed

 

I Syddjurs Kommune varetages trænings- og aktivitetsopgaver af 3 afdelinger:


Fælles for de 3 afdelinger gælder følgende vision:


Træning & Aktivitet er kendt for en målrettet, udviklingsorienteret og konkurrencedygtig træningsindsats og en bred vifte af aktivitetstilbud. Borgeren inddrages åbent, venligt og imødekommende.


Området arbejder ud fra et ønske om at styrke det sammenhængende og tværsektorielle samarbejde. Fælles målsætning for de 3 afdelinger er:

  • at enhver indsats gennemføres med inddragelse af borgeren ud fra dennes forudsætninger,
  • at vidensbaseret viden om træningsformers effekt anvendes i tilrettelæggelsen af områdets træningsydelser.


For yderligere oplysninger henvises til de enkelte afdelinger.

Opdateret: 25-09-2020 08:30

Kontakt