Hjælpemidler til genoptræning

Hjælpemidler, der er nødvendige i forbindelse med et aktuelt genoptræningsforløb, stilles gratis til rådighed af AGS.

Visse hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med selvtræning hjemme, stilles ligeledes gratis til rådighed. Disse skal leveres tilbage til AGS efter endt brug.


Ved behov for varige hjælpemidler, skal der tages kontakt til Visitation og Hjælpemidler
 

Opdateret: 14-01-2022 07:15

Kontakt