Naturlig Ressource

Gå til projektets egen hjemmeside for tilmelding og mere information: www.naturligressource.dk  

 
Naturlig Ressource er et gruppeforløb i naturen, hvor mennesker med symptomer på stress eller lignende udfordringer med den mentale sundhed, kan komme og få støtte og opleve udvikling.
 
Vi ved fra forskningen, at særligt 3 elementer virker, når vi skal afhjælpe belastningssymptomer: at være i naturen, at styrke særlige områder i hjernen samt at styrke vores evne til at indgå i gode fællesskaber. Det er kerne-elementerne på forløbet.

Naturlig Ressource er ikke et behandlingstilbud, men et tilbud der skal forebygge at nuværende belastningssymptomer forværres samt reducere nuværende symptomer.

HVEM KAN DELTAGE?

  • Der vil være en individuel samtale inden holdstart, med det formål at  sikre at forløbet matcher din situation.
  • Du kan deltage hvis du inden for den seneste måned har oplevet symptomer på stress eller andre belastningsreaktioner, som påvirker dig i din hverdag.
  • Du kan deltage hvis du er tilknyttet arbejdsmarkedet i en eller anden grad, da dette er et forebyggende forløb. Hvis du er sygemeldt, men kan finde vej tilbage på arbejdsmarkedet, er du pr. denne definition også tilknyttet arbejdsmarkedet.
  • Der er tale om et gruppeforløb for borgere +18 år og opefter
  • Tilbuddet er gratis

VARIGHED OG TIDSPUNKTER

Holddeltagerne mødes en gang ugentligt i 12 uger fra kl. 17.00-20.00.

Holdstørrelsen er max. 15 deltagere.

Holdstart

Næste holdstart forventes at være efteråret 2021 afhængig af corona restriktionerne. 

Læs mere om det metodiske grundlag HER.

Kontakt mentalsundhed@syddjurs.dk for tilmelding.

 

 

Opdateret: 14-07-2021 13:58

Kontakt